Kiinteistöalan Uroteko-palkinto

Vuoden 2014 Uroteko

Uroteko-palkinnon tavoitteena on tuoda esille myönteisiä uutisia kiinteistöalalta ja osaltaan kannustaa muutoksiin askel kerrallaan. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, tiimille tai organisaatiolle alaa muuttaaneesta tai muuttavasta teosta. Palkintoraati kerää ehdotukset ja valitsee finalistit, joista Vuosiseminaarin osallistujat valitsevat voittajan. Tänä vuonna ehdotuksia Uroteon arvoisesta teosta tuli 22 kappaletta.

Vuoden 2014 Uroteko-palkinnon sai KTI Kiinteistötiedon toimitusjohtaja Hanna Kaleva työstä kiinteistöalan läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämiseksi.

 Hanna Kalevan lisäksi Uroteko-finalisteina olivat dosentti Olli Niemi Suomen yliopistokiinteistöt Oy:Stä tulevaisuuden oppimisympäristöjen puolestapuhujana ja kehittäjänä sekä RAKLIn klinikka-toiminta julkisen ja ykstyisen sektorin yhteistyöstä haasteíden ratkaisemisessa.

 


Miksi Uroteko?

Uroteko-palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, tiimille tai organisaatiolle alaa muuttaneesta tai muuttavasta teosta. Teko voi liittyä palveluihin, asiakkuuksiin, yrittäjyyteen, innovaatioihin, riskin ottoon / onnistumiseen, konseptikehitykseen, tutkimukseen, uranuurtajuuteen – eli mihin tahansa toimialaa edistävään innovaatioon, joka tekee tai on jo tehnyt toimialan muutosta näkyväksi. Palkinnon tavoitteena on kannustaa uusien ajatusten, toimintatapojen ja ratkaisujen esille tuomiseen sekä korostaa osaamisen ja vastuullisuuden merkitystä yritysten ja yksilöiden menestymisessä. Urotekojen piiriin kuuluvat aikaansa edellä oleva ajatusmalli - johtoajatus, uusi yritysidea tai innovaatio, uusi tapa hyödyntää olemassa olevia tiloja, kokonaan uudenlainen tilaratkaisu, mullistava markkinointi-idea tai mikä tahansa teko, joka tekee ”pienestä suurta tai yhdessä enemmän” asiakkaiden parhaaksi. Palkinto on kunnianosoitus sitkeydelle, osaamiselle, yhteistyölle, rohkeudelle ja luovuudelle, koska hyvät teot ansaitsevat tulla huomatuksi.

Aiemmat Uroteot